Onsdag 13/10

10.00-17.30

Registrering

Entrén till Aula Magna

11.30-12.45

Lunch

Gallerierna utanför Aula Magna

13.00-13.20

Välkomstanföranden

Aula Magna

13.20-14.30

Keynote 1: Nordisk dialog

Lars-Owe Dahlgren
(professor i pedagogik m inr didaktik, Linköpings univ),

Berit Eika
(läkare, professor i medicinsk pedagogik, Aarhus univ),

Rune Krumsvik
(professor och forskningsledare för proj. Digital Learning Communities, Univ i Bergen).
Aula Magna

14.30-15.00

Kaffepaus

Gallerierna utanför Aula Magna

15.00-16.00

Tematiska sessioner (inkl introduktion)

Presentationer, Rundabordssamtal

16.00-16.15

Paus

16.15-17.15

Tematiska sessioner (forts)

Presentationer, Rundabordssamtal

Middag/Kvällsaktivitet

Torsdag 14/10

09.00-10.00

Keynote 2

Dai Hounsell
(Prof. of Higher Education, University of Edinburgh).
Aula Magna

10.00-10.30

Kaffepaus

Gallerierna utanför Aula Magna

10.30-11.30

Tematiska sessioner (forts)

Presentationer, Rundabordssamtal

11.30-12.45

Lunch

Gallerierna utanför Aula Magna

12.45-14.30

Tematiska sessioner (forts)

Presentationer, Workshop, Rundabordssamtal

14.30-16.00

Öppet torg  (inkl kaffepaus)

Mingel och kontaktknytande bland posterutställningar, bord etc …
Gallerierna utanför Aula Magna

16.00-17.00

Keynote 3

Marlene Scardamalia
(Prof. of Education and Knowledge Technologies, University of Toronto).
Aula Magna

Avfärd för Middag/Kvällsaktivitet

Fredag 15/10

09.00-10.00

Forumspel

Forumspelsgruppen vid Umeå universitet under ledning av Åsa Falk-Lundqvist
Aula Magna

10.00-10.30

Kaffepaus

Gallerierna utanför Aula Magna

10.30-12.15

Tematiska sessioner (forts)

Presentationer, Workshop, Rundabordssamtal

12.15-13.30

Lunch

Gallerierna utanför Aula Magna

13.30-14.00

Tematiska sessioner; Avslutning

14.00-14.10

Paus

14.10-14.40

Gemensam avslutning

Summering och framåtblick ….
Aula Magna